תקנון אתר

תקנון

1. האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ע"י ציבור הגולשים באינטרנט.
2. כל הרשאי להשתתף ברכישה הינו אדם מעל גיל 16 אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף.
3. התנאי לתוקף ביצוע הקניה הוא אישור חברת כרטיס אשראי /בעל העסק.
4. תקנון זה יחול על כל שימוש ורכישה אשר מתבצעת בחנות.
5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות הכרטיס תינתן הודעה מתאימה ללקוח.
6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית ועושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
7. במקרה ולא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יחליט אם ברצונו להמשיך בעסקה טלפונית.
במידה ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה , תראה החנות את העסקה כמבוטלת.
8. הנהלת האתר מייחסת חשיבות מרבית לאבטחת מידע והאתר נבנה תוך חשיבות רבה לכללים בדבר אבטחת המידע והפרטיות באינטרנט ובאתר מסחר אלקטרוני בפרט.
9. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי עיבוד ההזמנה בלבד.

ביטול/החזר:

 1. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל"מידע" כהגדרתו הנ"ל, לכן ברכישת השירותים באתר לא תהיה אפשרות לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי.
למרות האמור לעיל, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את העסקה במידה והשירותים טרם ניתנו אך הוא אינו מתחייב לכך והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי.
המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענהו/או דרישה בנימוק של אי התאמה של השירותים באתר וידוע לו כי על פי חוק, לא תתבצע החזרה או החלפה של שירותים הנחשבים למידע ו/או הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, קרי לא יבוצע החזר כספי במקרה הנדון.
מפעיל האתר רשאי להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראה מפעיל האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ואו במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה.

אספקת המוצרים:

1. החנות לפי העניין תדאג לאספקת המוצר תוך המועד הנקוב בדף המכירה של במוצר אלא אם צוין אחרת.
2. החנות תפעל כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה ,וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
* כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום בין נזקי טבע.
*כל סיבות שאינן בשליטת החנות.
3. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים ימי עסקים
בימים א'-ה' לא כולל שישי, שבת ,ערבי חג וימי חג.

יצירת קשר:

לכל פנייה, שאלה, בקשה, ביטולים וכו' ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל: support@stickerbiz.co.il